" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Sessió de retorn (GIRONA)"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

  • -2022-05-19 20:30:00 +0200
  • +2022-05-19 20:00:00 +0200
  • -2022-05-19 20:30:00 +0200
  • +2022-05-19 20:00:00 +0200
Esborrats
  • -2022-05-19 20:30:00 +0200
Addicions
  • +2022-05-19 20:00:00 +0200
Esborrats
  • -2022-05-19 20:30:00 +0200
Addicions
  • +2022-05-19 20:00:00 +0200
Autoria de la versió
Avatar: Carlos López Carlos López
Versió creada el 11/04/2022 12:21