" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "165_ Donar a conèixer els criteris de restauració hidrològica perquè no sempre s’entenen"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
15/12/2019 21:30

Versió 2

Avatar: Administradora Administradora
06/05/2022 13:55
Versions 2 Torna a la proposta