" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_26_Reducció de la sobreexplotació en les aigües subterrànies

04/12/2020 14:36  
Rebutjada

Nova proposta. Seria necessari realitzar més rescloses petites per carregar els aqüífers superficials.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Actualment ja es duen a terme avingudes al Baix Ter de manera controlada, tal com preveu el Pla de Gestió vigent en l'apartat corresponent a cabals generadors. L'ACA ha dut a terme uns treballs per analitzar l'efecte d'aquestes crescudes sobre la morfologia i transport del sediment del riu, per millorar-ne la seva gestió. Però, per poder millorar encara més aquestes crescudes, en el sentit de la gestió de les espècies exòtiques, caldria disposar de més informació i d'estudis específics que s'haurien d'abordar conjuntament amb altres departaments de la Generalitat que tenen competències en espècies invasores. De moment, el Programa de Mesures reserva un pressupost per a nous estudis. A partir d'aquí, de cara al període 2022-27, els cabals generadors podrien variar lleugerament respecte els que actualment són vigents.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80097
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80097/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80097/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots