" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

670_Equilibri en l'agricultura entre eficiència i protecció

12/01/2020 22:17  
Rebutjada
Tot i que s'han fet millores, com són l'aplicació de controls electrònics als regadius i sistemes de modernització, calen més esforços per acompanyar i donar suport al sector de l'agricultura en aquesta optimització. Potser es podria contemplar mesures com, per exemple, destinar una part del cànon a pagar el regadiu des d'una mirada de la gestió de la demanda.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. S'estan estudiant línies viables de suport a les comunitats de regants per a la millora de la eficiència en la gestió de l'aigua. Cal tenir en compte el capítol 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, així com les competències pròpies del Departament de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77921
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77921/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77921/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots