" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Contradicció Pla de Gestió Districte Conca Fluvial Catalunya i PES

14/01/2020 11:36  
Rebutjada
En situació normal el PGDCFC en la pàgina 58, diu que per ús urbà en alta, la dotació és de 220 l/persona i dia. En el cas de situació d’alerta de sequera, segons el PES, en la pàgina 60, diu que la dotació per habitant/dia és de 250 litres en ús urbà, un 14% més que en situació normal, i en cas de màxima emergència es reduiria un 40 %.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

La pàgina 58 del PGDF vigent es refereix a consums mitjos dels municipis. El Pla de Sequera es refereix a restriccions de consums màxims en cada un dels municipis afectats per l'estat de sequera. Hi ha municipis que en situació de normalitat superen el llindar de 250 l/hab/dia.

Referència: II-PROP-2020-01-77971
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77971/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77971/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots