" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Informació de les extraccions de l’aqüífer"

Versions

Versió 1

Avatar: INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
14/01/2020 11:50

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
04/05/2022 09:25
Versions 2 Torna a la proposta