" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T2_06_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 12:33  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha alguna línia prevista de subvencions dirigida al tema de les captacions?. Moltes captacions no estan controlades, i no es pot arribar a l’aigua suficient per poder donar altres serveis.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Sí que hi ha subvencions sempre que sigui en l’àmbit de l’alta i per a qüestions relacionades amb la millora i reforç de les iniciatives locals. En aquest sentit, es destaca que l’Agència té com a criteri que com més petit és el municipi i més gran és la problemàtica, el percentatge de l’ajuda de l’ACA amb relació al cost de l’acció és més alt, arribant en algun cas fins el 90% o el 100% del cost de l’acció. Amb relació a rebre suport tècnic, generalment s’ofereix des de l’ens supramunicipal corresponent (consell comarcal, mancomunitat), tot i que sempre es pot consultar també a l’ACA.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80190
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80190/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80190/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots