" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
  • Creat el
    10/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
En avaluació
Manca d’espais de governança intermèdia, entre el Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on...