" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades són aquelles que en el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és...
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de...