" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Canvis a "B2_4_18_Reducció nitrats d'origen agrari "

Versions

Versió 1

Avatar: Carlos López Carlos López
26/04/2022 12:17

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
26/04/2022 12:18
Versions 2 Torna a la proposta