" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

551_IMPRESS amb les dades d’inundabilitat actualitzades.

14/01/2020 12:52  
Acceptades
Poder consultar l’IMPRESS amb les dades d’inundabilitat actualitzades per poder fer un debat informat sobre el tema. Sense informació és difícil poder opinar. En ocasions existeixen els mapes però no són públics, i no sempre que són públics és fàcil trobar-los.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol, (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol) estableixen 3 fases pel que fa a la planificació de l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. La primera fase correspon a l’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI), fase en la que s’identifiquen aquelles àrees del territori amb un risc potencial significatiu per inundació. La segona fase correspon a l’elaboració del Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI) per aquelles àrees prèviament identificades a l’APRI. Finalment, el cicle de planificació conclou amb l’elaboració del Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI), en el que s’integren els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme en l’àmbit de les seves competències per a reduir el risc d’inundació.
La informació d’inundabilitat elaborada en el marc dels MAPRI es troba sempre disponible per a consulta i descàrrega al visor cartogràfic de l’ACA (https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html).

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-78038
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78038/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78038/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots