" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "G5_32_Recerca i innovació relatives a la gestió del risc d’inundació"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
20/05/2021 12:30

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
24/04/2022 19:29
Versions 2 Torna a la proposta