" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "Notificació als titulars d'aprofitaments i concessions d'aigües"

Versions

Versió 1

Avatar: INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
09/10/2019 17:20

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
04/05/2022 09:10
Versions 2 Torna a la proposta