" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

254_Manca de pla de gestió dels espais naturals

23/12/2019 11:49  
Rebutjada
Tenir un Pla de Gestió dels espais naturals que fixi clarament com fer la gestió de cada espai, i enfoqui els aspectes relacionats amb permisos i tramitacions.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi climàtic.

Referència: II-PROP-2019-12-77527
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82056/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82056/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots