" class="part-icon-bars">
avatar Viure de l'aire de Barcelona

Viure de l'aire de Barcelona
@ViuredelAireBcn
  Contacte

Procés participatiu

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó ...

  • Dates
  • Data d'inici
    05/05/2023
  • Data de finalització
    04/06/2023
  • Creat el
    04/05/2023
Proposta
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
Proposta
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Proposta
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Proposta
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Proposta
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Proposta
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Proposta
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Proposta
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Proposta
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Proposta
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Proposta
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...