" class="part-icon-bars">
avatar Grup d'estudiants

Grup d'estudiants
@grup_d_estudiants
  Contacte

Mostrar:
05/06/2020 14:52
Pràctiques en empreses La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien ...
04/06/2020 12:31
Espais i ambient escolar Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i ...
04/06/2020 12:27
Segon curs del títol A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincid...
04/06/2020 12:23
Primer curs del títol En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba...
04/06/2020 12:17
Coordinació professor@s Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatur...
04/06/2020 12:15
Enunciats i criteris d’avaluació clars El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avalua...
04/06/2020 12:09
Compatibilitat amb el treball La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatu...
04/06/2020 12:02
Dues convocatòries per curs Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignat...
04/06/2020 11:59
Català en la docència El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a...
04/06/2020 11:58
Accés des dels estudis universitaris És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent sup...
04/06/2020 11:56
Idioma estranger Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder ...