" class="part-icon-bars">
avatar Marc

Marc
@marc_4
  Contacte

Mostrar:
11/09/2019 13:45
Comptadors trucats i pous il·legals Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del co...
11/09/2019 13:33
Tecnologia de desnitrificació d'aigües L’empresa Hydrokemos (http://hydrokemos.com/) de Torelló ha desenvolupat un sist...
11/09/2019 13:22
Gestió dels sediments a les presses Un dels problemes ambientals que s'enfronten per a la millora dels sistemes fluv...
18/07/2019 17:18
Promoció de sistemes de desnitrificació d'aqüifers Des de l'ACA es poden promocionar sistemes de desnitrifació d'aigua d'aqüífers p...
18/07/2019 17:12
Mesures per disminuir la contaminació per nitrats 1- Limitar la cabana porcina. 2- Retornar al jaç de palla o similars, ja que a...
18/07/2019 17:09
Afegir el municipi de Centelles com a zona vulnerable Crec que el meu municipi, Centelles, s'hauria d'afegir com a zona vulnerable pe...
15/07/2019 16:58
Millora de la recollida selectiva de residus Crec que per tal d'avançar cap als objectius de recollida selectiva i evitar l'a...