" class="part-icon-bars">
avatar Televisió Palamós

Televisió Palamós
@tv_palamos
  Contacte

Mostrar:
04/09/2019 20:47
Cal evitar que les tv locals es converteixin "de facto" amb estacions repetidore... Ho veiem en algunes televisions comarcals que, exhibeixen molt de "poderio" d'eq...
04/09/2019 20:29
Cal garantir la supervivència econòmica de les televisions petites Si no es fa un plantejament seriós pel que fa a subvencions envers als costos de...
04/09/2019 20:10
Cal regular la cobertura d'emissió seguint criteris tècnics i no únicament juríd... En teoria només pot haver un centre emissor i aquest ha d'estar dins el territor...
04/09/2019 19:53
La Generalitat, com a intermediari entre el Tercer Sector i les Entitats de Gest... Proposem que dins la nova normativa que regularà el Tercer Sector televisiu cata...
04/09/2019 19:41
Les teles del Tercer Sector, com a entitats de formació audiovisual. La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació,...
04/09/2019 19:25
Cal consensuar la regulació del Tercer sector amb totes les TV històriques. Atès que la regulació definitiva del Tercer Sector és un dels punts més importan...
04/09/2019 19:16
Cal regularitzar totes les televisions històriques Considerem que totes les televisions històriques que ho sol·licitin, han de pode...