" class="part-icon-bars">
Help

They are spaces for stable interaction between citizens and the Administration, where you can contribute your opinions, needs, proposals and expectations.

Close help

PARTICIPACIÓ OBERTA:

Procés participatiu telemàtic per a recollir l’opinió i les expectatives de la ciutadania en relació a l’activitat infermera, per a contribuir a l'Estratègia de benestar, salut i cures de Catalunya, que establirà la visió de la infermeria d’aquí a vint-i-cinc anys, així com les línies clau durant els propers cinc anys.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació sobre la Primera Assemblea del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, del passat 12 de març de 2024.

About this assembly

Espai de participació i consulta de les entitats de pacients en el sistema català de salut de responsabilitat pública.

Purpose of action

Participació i consulta a les entitats de pacients en les polítiques de salut.

Proposa mesures dirigides a la millora dels serveis públics de salut i impulsa actuacions per a col·lectius concrets de pacients.

Funcions:

a) Difondre entre les entitats adherides al Consell aquella informació concreta, accessible i comprensible sobre el sistema català de salut de responsabilitat pública (indicadors, estratègies, plans i programes de salut...) necessària per incorporar la veu de l'experiència pacient en l'elaboració, implementació i avaluació de les polítiques de salut, així com difondre entre les entitats adherides les mesures adoptades a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

 b) Donar suport i assessorament a les entitats socials en qüestions relacionades amb la prestació de serveis públics de salut.

  c) Facilitar i promoure la participació en l'elaboració i desplegament de les polítiques de salut per part de les entitats de pacients que actuen a Catalunya, així com canalitzar les seves propostes i recomanacions.

 d) Debatre qüestions relacionades amb necessitats diverses de salut, trametre-les a les entitats de pacients i elevar les conclusions als òrgans competents.

 e) Proposar actuacions per potenciar l'autonomia i la participació de persones amb necessitats diverses de salut en un sistema sanitari centrat en la persona.

 f) Atendre les sol·licituds d'assessorament de les entitats adherides.

 g) Participar en espais en què es demani la presència del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, per tal d'expressar les seves consideracions des de la perspectiva de l'experiència pacient.

Internal organisation

  • La presidència correspon al conseller de Salut.
  • L'Assemblea de les entitats de pacients que hagin formalitzat l'adhesió al Consell.
  • El Ple, òrgan executiu del Consell.
  • La Comissió permanent, òrgan de gestió del Consell.
  • Les comissions territorials que es creïn, amb el màxim d'una per regió sanitària.
  • Els consells tècnics per a l'estudi i anàlisi, propostes i recomanacions dels diferents àmbits d'interès del Consell.
  • La secretaria.

Composition

Related documents

Actes i informes

Related images

Promoter group Departament de Salut
Who participates Entitats sense ànim de lucre de pacients, cuidadores i familiars
What is decided Delibera sobre polítiques de salut
How is it decided Mètode deliberatiu
Area Departament de Salut
Participation council type Participativa
Date created 02/10/2012
Created by Public
Duration Indefinite
Reference: II-ASSE-2017-11-8542

Share link:

Please paste this code in your page:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.js?locale=en"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.html?locale=en" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Statistics

2

Meetings