" class="part-icon-bars">

Comitè de Profit

#Comitedeprofit Prevenció de les pèrdues i el malbaratament i aproftiament alimentari a Catalunya

Canvis a "A Vitàlia Sant Just, es cuina, es menja, s’aprofita (Ajuntament de Sant Just Desvern)"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"A Vitàlia Sant Just, es cuina, es menja, s’aprofita (Ajuntament de Sant Just Desvern)"}
 • +{"ca"=>"A Vitàlia Sant Just, es cuina, es menja, s’aprofita (Ajuntament de Sant Just Desvern)"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"A Vitàlia Sant Just, es cuina, es menja, s’aprofita (Ajuntament de Sant Just Desvern)"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"A Vitàlia Sant Just, es cuina, es menja, s’aprofita (Ajuntament de Sant Just Desvern)"}

Cos

 • +["

  L’Ajuntament de Sant Just Desvern va posar en marxa el projecte “A Sant Just, l’escola cuina, menja, aprofita”, per a la prevenció del malbaratament alimentari a menjadors escolars del municipi. L’ajuntament ha detectat altres possibles productors d’excedents alimentaris aprofitables, les residències de gent gran, i ha ampliat aquesta actuació a la residència Vitàlia Sant Just.

  Els objectius del projecte són generar consciència sobre les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari i donar sortida als excedents alimentaris que es generen als menjadors del municipi oferint-los a persones amb dificultats econòmiques o en situació de dependència del municipi.

  S'ha contractat una empresa d'inserció social per la prestació del servei de recollida, transport i lliurament dels excedents alimentaris dels menjadors col·laboradors i la posterior neteja dels recipients.

  Responsable implementació: Ajuntament de Sant Just Desvern

  Altres agents implicats: Vitàlia Sant Just

  Àmbit d'aplicació: estaurants/càterings/menjadors col·lectius

  Indicadors de seguiment i resultats

  • kg d'aliments aprofitats
  • Nombre d'albarans dels aliments donats
  • Nombre de fulls de lliurament d'excedents alimentaris
  • Nombre d'àpats servits/lliurats


  Pressupost aproximat: 18.720€

  "]
 • +["<p>L’Ajuntament de Sant Just Desvern va posar en marxa el projecte “A Sant Just, l’escola cuina, menja, aprofita”, per a la prevenció del malbaratament alimentari a menjadors escolars del municipi. L’ajuntament ha detectat altres possibles productors d’excedents alimentaris aprofitables, les residències de gent gran, i ha ampliat aquesta actuació a la residència Vitàlia Sant Just.</p><p>Els objectius del projecte són generar consciència sobre les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari i donar sortida als excedents alimentaris que es generen als menjadors del municipi oferint-los a persones amb dificultats econòmiques o en situació de dependència del municipi.</p><p>S'ha contractat una empresa d'inserció social per la prestació del servei de recollida, transport i lliurament dels excedents alimentaris dels menjadors col·laboradors i la posterior neteja dels recipients.</p><p><strong>Responsable implementació</strong>:&nbsp;Ajuntament de Sant Just Desvern</p><p><strong>Altres agents implicats</strong>:&nbsp;Vitàlia Sant Just</p><p><strong>Àmbit d'aplicació</strong>:&nbsp;estaurants/càterings/menjadors col·lectius</p><p><strong>Indicadors de seguiment i resultats</strong></p><ul><li>kg d'aliments aprofitats</li><li>Nombre d'albarans dels aliments donats</li><li>Nombre de fulls de lliurament d'excedents alimentaris</li><li>Nombre d'àpats servits/lliurats</li></ul><p><br></p><p><strong>Pressupost aproximat</strong>:&nbsp;18.720€</p>"]
Esborrats
 • Nombre d'albarans dels aliments donats
 • Nombre de fulls de lliurament d'excedents alimentaris
 • Nombre d'àpats servits/lliurats


Pressupost aproximat: 18.720€

"]
Addicions
 • +["

  L’Ajuntament de Sant Just Desvern va posar en marxa el projecte “A Sant Just, l’escola cuina, menja, aprofita”, per a la prevenció del malbaratament alimentari a menjadors escolars del municipi. L’ajuntament ha detectat altres possibles productors d’excedents alimentaris aprofitables, les residències de gent gran, i ha ampliat aquesta actuació a la residència Vitàlia Sant Just.

  Els objectius del projecte són generar consciència sobre les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari i donar sortida als excedents alimentaris que es generen als menjadors del municipi oferint-los a persones amb dificultats econòmiques o en situació de dependència del municipi.

  S'ha contractat una empresa d'inserció social per la prestació del servei de recollida, transport i lliurament dels excedents alimentaris dels menjadors col·laboradors i la posterior neteja dels recipients.

  Responsable implementació: Ajuntament de Sant Just Desvern

  Altres agents implicats: Vitàlia Sant Just

  Àmbit d'aplicació: estaurants/càterings/menjadors col·lectius

  Indicadors de seguiment i resultats

  • kg d'aliments aprofitats
  • Nombre d'albarans dels aliments donats
  • Nombre de fulls de lliurament d'excedents alimentaris
  • Nombre d'àpats servits/lliurats


  Pressupost aproximat: 18.720€

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>L’Ajuntament de Sant Just Desvern va posar en marxa el projecte “A Sant Just, l’escola cuina, menja, aprofita”, per a la prevenció del malbaratament alimentari a menjadors escolars del municipi. L’ajuntament ha detectat altres possibles productors d’excedents alimentaris aprofitables, les residències de gent gran, i ha ampliat aquesta actuació a la residència Vitàlia Sant Just.</p><p>Els objectius del projecte són generar consciència sobre les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari i donar sortida als excedents alimentaris que es generen als menjadors del municipi oferint-los a persones amb dificultats econòmiques o en situació de dependència del municipi.</p><p>S'ha contractat una empresa d'inserció social per la prestació del servei de recollida, transport i lliurament dels excedents alimentaris dels menjadors col·laboradors i la posterior neteja dels recipients.</p><p><strong>Responsable implementació</strong>:&nbsp;Ajuntament de Sant Just Desvern</p><p><strong>Altres agents implicats</strong>:&nbsp;Vitàlia Sant Just</p><p><strong>Àmbit d'aplicació</strong>:&nbsp;estaurants/càterings/menjadors col·lectius</p><p><strong>Indicadors de seguiment i resultats</strong></p><ul><li>kg d'aliments aprofitats</li><li>Nombre d'albarans dels aliments donats</li><li>Nombre de fulls de lliurament d'excedents alimentaris</li><li>Nombre d'àpats servits/lliurats</li></ul><p><br></p><p><strong>Pressupost aproximat</strong>:&nbsp;18.720€</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Secretaria del Comitè de Profit Secretaria del Comitè de Profit
Versió creada el 10/09/2022 12:12