" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Consells de participació destacats

Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditació de l’espai a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Aquest és un espai permanent de coordinació entre entitats, població local i Parc Natural per a la preparació del dossier de candidatura (diagnosis, estratègia i pla d'acció) per obtenir la Carta Europea de turisme sostenible (Fase I) dels municipis que integren el Parc Natural de l'Alt Pirineu i la Xarxa Natura 2000 "Alt Pallars".

Més informació

Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és l’òrgan col·legiat consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya que representa els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunyi vetlla pels seus drets.

El funcionament del CNIAC és el mateix que el de qualsevol altre òrgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya. El CNIAC es regeix pel decret de la seva creació: Decret 200/2013, i pel Reglament de règim intern elaborat i aprovat pels vocals del Consell Nacional.

Participació (qui en forma part?)

En formen part infants i adolescents ...

Més informació

Joves per l’Acció Climàtica

Tens entre 18 i 30 anys i t'interessen les polítiques climàtiques que es duen a terme a la Secretaria d'Acció Climàtica? Apunta't!


OBJECTIUS

Promoure un espai de trobada per a joves de Catalunya, d’intercanvi d'opinions i debat, on fer-hi propostes i que també funcioni com a òrgan consultiu.

A través de sessions participatives es vol incloure les demandes de la joventut en les polítiques ambientals i establir una guia per fer propostes que s’integrin de manera permanent en les polítiques climàtiques.


DESCRIPCIÓ

El grup estarà format entre 20 - 25 joves, la participació és voluntària amb una organització consensuada amb la Secr...

Més informació

Consell de Participació de Gallecs

Gallecs és un espai d’interès natural del Vallès d’unes 754 ha, que té com a activitat principal l’agricultura. L’òrgan gestor és el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, integrat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. 

Per afavorir la transparència i el diàleg en la presa de decisions, el 14 de gener de 2015 es va crear el Consell de Participació de Gallecs, òrgan de caràcter consultiu ,amb l’objectiu de fer possible la participació de le...

Més informació

Taula de Voluntariat Ambiental de les Terres de l’Ebre

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs naturals del Delta de l'Ebre i els Ports, i l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

La taula es va constituir formalment el 10 de desembre de 2020 en l`àmbit del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i es va ampliar a l'àmbit dels Ports el 21 de febrer de 2022.

Els seus objectius generals són:

  • Cercar complicitats i acords entre l’òrgan gestor del parc natural i les entitats membres per dur a terme accions de voluntariat ambiental.
  • Establir sinèrgies col·laboratives entre les pròpies entitats membres de la Taula (que puguin red
  • ...
Més informació

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Espai de participació i consulta de les entitats de pacients en el sistema català de salut de responsabilitat pública.

Més informació

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats, en l’àmbit de l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima i està com a objectiu a l'Estratègia EsNatura i a l'Estratègia Marítima.Més informació

Departaments
Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditaci...

  • 14/06/2021

Grup de treball format per empleats públics de la Generalitat de Catalunya que estan interessats en ...

  • Consell de participació: 3

Aquest és l'espai de referència de l'activitat dels grups de treball creats per elaborar el Pla per ...

  • 01/06/2020

Organigrama