" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
  • Creat el
    30/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....