" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 2
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....