" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 2
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...