" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....