" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 2
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  30/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...