" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
 • Creat el
  30/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 2
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...