" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...