" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Propostes:·      Oferir formació als professionals dels equipaments d’eines digitals de codi...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
 • Creat el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
P poder desenvolupar alguns dels serveis de participació és fonamental disposar d’espais i de...