" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
Propostes:·      Oferir formació als professionals dels equipaments d’eines digitals de codi...
 • Creado el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentarios: 0
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
 • Creado el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...