" class="part-icon-bars">

Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya

#PacteInfancia Procés Participatiu per a la Confecció d'una Agenda de Reptes per Actualitzar el Pacte per a la Infància

Fase 3 de 3
Retorn 16/10/2023 - 20/11/2023
Fases del procés

Objectius Generals:

  • Informació i Conscienciació Pública: El nostre objectiu principal és informar i conscienciar la ciutadania sobre el procés d'actualització del Pacte per a la Infància de Catalunya. Volem assegurar-nos que cada individu tingui accés a informació clara i precisa sobre els canvis i les millores proposades en el pacte, promovent una comprensió profunda de la seva importància per al benestar dels infants i adolescents.


  • Generació de Debat Constructiu: Busquem establir un espai de debat obert i constructiu on els nous reptes i desafiaments que enfronten els joves de Catalunya puguin ser explorats i discutits. En involucrar la comunitat en aquestes converses, aspirem a generar solucions innovadores i fomentar la reflexió col·lectiva sobre com millorar les condicions de vida de la infància i l'adolescència.


  • Amplificació de Veus: Donem prioritat a la inclusió de tots els actors relacionats amb la infància, des de professionals en l'àmbit de l'educació i la salut fins a pares, mares i, per descomptat, els mateixos infants i adolescents. El nostre objectiu és assegurar que les veus de tots els segments de la societat siguin escoltades, creant així un enfocament inclusiu i representatiu al procés d'actualització.


  • Transparència i participació: La transparència és fonamental per a la confiança pública en aquest procés. Ens comprometem a mantenir un alt nivell de transparència a cada etapa de l'actualització del Pacte per a la Infància de Catalunya. En fer-ho, busquem fomentar la participació activa i l'involucrament informat de la ciutadania en aquest projecte crucial.


Objectius Específics:

  • Priorització de reptes: A través d'una anàlisi detinguda i una estreta col·laboració amb experts i parts interessades, el nostre objectiu és identificar i prioritzar els reptes més urgents que enfronta la infància i l'adolescència en la societat actual. Això ens permetrà enfocar els nostres esforços en àrees que tinguin el major impacte en el benestar i el futur dels joves.


  • Exploració de Propostes Innovadores: Reconeixem la necessitat d'innovar i adaptar-nos a un entorn en canvi constant. El nostre objectiu específic és explorar noves propostes i solucions que puguin enriquir la reedició del Pacte per a la Infància de Catalunya. A través de la col·laboració i l'intercanvi d'idees, aspirem a impulsar millores substancials i pertinents en les polítiques i les pràctiques que afecten els joves.


Amb aquests objectius generals i específics, estem compromesos a dur a terme una actualització del Pacte per a la Infància de Catalunya que sigui informada, inclusiva, participativa i centrada en els reptes i necessitats reals dels nens i adolescents a la nostra regió. Junts, avançarem cap a un futur en què els joves siguin recolzats de manera integral i en què el seu potencial sigui maximitzat en benefici de tota la societat.