" class="part-icon-bars">

Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya

#PacteInfancia Procés Participatiu per a la Confecció d'una Agenda de Reptes per Actualitzar el Pacte per a la Infància

Fase 3 de 3
Retorn 16/10/2023 - 20/11/2023
Fases del procés

Propostes en línia

Hem establert un espai on totes les persones i entitats poden compartir les seves propostes, les quals hauran de ser assignades a algun dels eixos temàtics proposats.


  • Dret a l’escolta, a la informació i a la participació
  •  Dret a viure en entorns segurs, saludables i jugables
  •  Dret a l’accés a uns serveis de qualitat i adequats a les necessitats
  •  Dret al tracte just, no discriminació i a l’interès superior de l’infant i l’adolescent
  •  Dret al temps de cura i lleure en família