" class="part-icon-bars">

Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya

#PacteInfancia Procés Participatiu per a la Confecció d'una Agenda de Reptes per Actualitzar el Pacte per a la Infància

Fase 3 de 3
Retorn 16/10/2023 - 20/11/2023
Fases del procés

Els eixos de debat són els següents:

 1. Dret a l’escolta, a la informació i a la participació
  Les opinions, valoracions i punts de vista dels infants i adolescents s’escolten i es tenen en compte en tots aquells aspectes que els afecten.
 2. Dret a viure en entorns segurs, saludables i jugables
  Els infants i adolescents viuen en entorns familiars i socials segurs, que promouen el seu benestar i responen a les seves necessitats
 3. Dret a l’accés a uns serveis de qualitat i adequats a les necessitats
  Infants i adolescents tenen accés a tots els serveis bàsics quan els necessiten, com per exemple: salut, educació, benestar social, habitatge...
 4. Dret al tracte just, no discriminació i a l’interès superior de l’infant i l’adolescent
  Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament en tots els àmbits de la seva vida
 5. Dret al temps de cura i lleure en família
  Els infants i adolescents tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar i d’activitats i d’espais per al lleure, el joc, la cultura, l’oci i el descans