" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Canvis a "Sessió territorial 6. AMB - Barcelona"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
29/09/2022 13:15

Versió 2

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 09:24

Versió 3

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 11:40

Versió 4

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
10/10/2022 12:22

Versió 5

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
10/10/2022 13:22

Versió 6

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
10/10/2022 13:23
Versions 6 Tornar a la trobada