" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 4 de 4
Fase de valoració i retorn 12/02/2024 - 01/12/2024
Fases del procés

Aquí trobareu informació sobre la Governança del projecte.

Grup Motor


El Grup Motor està composat per experts i representants de la societat civil independents, tant de l’àmbit mediambiental com de la participació ciutadana amb un paper molt rellevant. Acompanya i supervisa el projecte des de les fases inicials de planificació i disseny de l’Assemblea fins a la seva fi i implementació dels resultats. La Generalitat ha de donar resposta a les seves consultes i propostes.

Les seves funcions són:

·      Valorar el conjunt del disseny i la seva implementació, i fer aportacions

·      Vetllar per la integritat i qualitat de tot el procés, supervisar els resultats obtinguts i els impactes previstos

·      Valorar els elements més importants del projecte i donar suport a la Generalitat per a la presa de decisions.

La primera reunió constitutiva del Grup Motor va tenir lloc el 30 de Novembre de 2022 i des de llavors es convoquen reunions periòdicament.


Grup de Continguts


El Grup de continguts està composat per 4 experts dels àmbits de l’energia i l’agroalimentació, tècnics especialistes de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l’Institut Català de l’Energia i un periodista científic.

La seva funció és la de definir la informació i continguts necessaris i accessibles perquè els participants puguin formar-se una opinió ben informada durant la fase d’aprenentatge, així com proposar, junt amb el Grup Motor, possibles ponents. Aquesta informació ha de ser equilibrada i recollir la diversitat de posicionaments existents.

L’estructura de continguts s’ha definit al voltant de tres punts:


1-   Dades i informació bàsica sobre el canvi climàtic i els dos dilemes plantejats al voltant de l’energia i l’agroalimentació.


2-   Que està fent la Generalitat? Informació de l’acció de govern al voltant dels dos dilemes plantejats al voltant de l’energia i l’agroalimentació.


3-   Posicionaments existents sobre els dilemes, solucions proposades i arguments.


Generalitat de Catalunya


·      Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Oficina Catalana pel Canvi Climàtic (OCCC)- Co-lideratge del projecte


·      Departament de la Presidència, a través de la Subdirecció General de Participació Ciutadana, de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques i la Sub-direcció general de Participació Ciutadana- Co-lideratge del projecte


·      Institut d’Estadística de Catalunya. Suport i acompanyament tècnic i metodològic per definir la mostra de participants. Facilitació de les dades del Registre de Població de Catalunya.


·      Institut Català d’Energia (ICAEN), Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Agència de Residus de Catalunya i unitats del Departament d’Acció Climàtica i del Departament de Territori. Suport en la definició dels dilemes i preguntes a resoldre per l’Assemblea. Algunes d’aquestes unitats continuen col·laborant actualment dins del Grup de Continguts en la identificació d’experts i la definició dels continguts per a la fase d’aprenentatge.


·      012. Suport en la resolució de dubtes, procés d’inscripció i consultes de participants o ciutadania interessada.


·      Departament d’Igualtat i Feminismes. Suport per assegurar la perspectiva de gènere i serveis de suport als participants.


Empreses externes


Raons Públiques

·      Disseny metodològic de les sessions amb participants

·      Dinamització de les sessions

·      Relatoria, recollida d’informació i obtenció de resultats.

·      Gestió i suport als participants

·      Conducció de les sessions de treball.

·      Redacció d’informes.


Anthesis Lavola

·      Suport en l'elaboració del pla de comunicació i difusió.

·      Elaboració de línia gràfica

·      Elaboració de materials i accions de comunicació


Viatges Viñolas

·      Serveis d’assistència als participants

·      Pernoctacions

·      Càtering

·      Reserva de sales


Sortition Foundation

·      Assessorament en el procediment d’invitació i selecció dels participants

·      Realització del sorteig estratificat i confirmacions individualitzades