" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 4 de 4
Fase de valoració i retorn 12/02/2024 - 01/12/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  09/10/2023 - 29/10/2023

  Invitacions i selecció dels participants

  A l’octubre de 2023 s’envien 20.000 invitacions nominals a ciutadans de Catalunya. Aquelles persones que en rebin una, cal que s'inscriguin al web. D’entre els que vulguin participar, es realitzarà un sorteig que donarà com a resultat una selecció de 100 persones representatives de diferents perfils de la societat catalana.

 2. 2
  18/11/2023 - 16/12/2023

  Fase de formació i aprenentatge

  L’Assemblea s’inicia amb la sessió inaugural del 18 de novembre i fins gener de 2024 tindran lloc les sessions per aprofundir en els reptes/dilemes i preguntes. En aquesta fase els participants podran contrastar informació respecte el canvi climàtic, així com arguments, posicionaments i solucions proposades per experts. Experts i altres persones faran de ponents i treballaran amb els ciutadans per analitzar les problemàtiques a les que ha de donar resposta l’Assemblea.

 3. 3
  13/01/2024 - 10/02/2024

  Fase de deliberació i elaboració de recomanacions

  Des de gener de 2024 i fins el 10 de febrer de 2024, l’Assemblea es centrarà en sessions de deliberació que donaran lloc a l’elaboració de recomanacions finals el més consensuades possibles. Aquest treball donarà lloc a un informe de recomanacions per a les polítiques de canvi climàtic, energia i agroalimentació, que serà entregat als responsables de la Generalitat de Catalunya.

 4. 4
  12/02/2024 - 01/12/2024

  Fase de valoració i retorn

  Un cop entregat l’informe de resultats, els responsables analitzaran les recomanacions de l’Assemblea i hauran de rendir comptes davant els membres de l’Assemblea i el conjunt de la ciutadania, per tal d’explicar quines recomanacions i com són incorporades en les polítiques de la Generalitat, així com les que no són recollides i els motius de la seva exclusió.