" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés

Canvis a "E3.8 Participació en la diagnosi i sobre les propostes"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització del procés participatiu Dinamització del procés participatiu
03/04/2024 13:56
Versions 2 Torna a la proposta