" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
  • Creat el
    02/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...