" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...