" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
  • Creat el
    03/06/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 0