" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Acceptades
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 40
En avaluació
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
En avaluació
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
En avaluació
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
En avaluació
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
  • Creat el
    29/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
En avaluació
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
En avaluació
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
En avaluació
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Acceptades
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
En avaluació
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
En avaluació
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
En avaluació
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...