" class="part-icon-bars">

Canvis a "Eix 2. Infraestructures"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

  • -<p>Per assistir a la sessió us podeu connectar a l'<a href="https://youtu.be/XCp7wlk9DVQ%20" target="_blank">enllaç</a> de Youtube.</p><p>El 3 de març tindrà lloc la sessió deliberativa oberta a la ciutadania per debatre i recollir propostes sobre "Infraestructures", que seran valorades per a la seva inclusió en la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Us podeu inscriure&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings/457" target="_blank">aquí</a>.</p><p>L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha preparat documents divulgatius i infografies relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic. Les podeu consultar&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2859/" target="_blank">aquí</a>.</p><h4>Programa</h4><h5>Clima i mar</h5><p>Josep Pascual (meteoròleg l’Estartit) i Jordi Salat, Institut de Ciències del Mar, (ICM-CISC).</p><p>Informació associada: <a href="https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2020/10/29112231/06_BAIC-2019_mar.pdf" target="_blank">Temperatura i nivell del mar</a>; <a href="https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_Chapter4.pdf" target="_blank">Projeccions increment nivell del mar (IPCC, 2019)</a>; <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-019-01285-z" target="_blank">Quaranta-cinc anys d'observacions oceanogràfiques i meteorològiques en una estació costanera al nord-oest de la Mediterrània: una veritat contrastada per a les observacions per satèl·lit</a></p><h5>Vulnerabilitat litoral i Delta Ebre</h5><p>Agustín Sánchez-Arcilla (UPC) i Susanna Abella, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2143/ORIG_Impactes_Sistema_Costaner.pdf" target="_blank">Sistema costaner i litoral, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="http://lifepletera.com/" target="_blank">L’adaptació de la costa al canvi climàtic, Life Pletera</a>; <a href="https://climadeltaebre.cat/" target="_blank">El Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, exposició virtual</a>.</p><h5>Reptes i mesures d’adaptació en infraestructures</h5><p>Francesc Calvet, Autoritat Transport Metropolità (ATM) i Alba Cabañas, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2139/ORIG_Impactes_mobilitat.pdf" target="_blank">Infraestructures de mobilitat, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="https://www.iec.cat/activitats/documents/IEC_R3_Temporal_Gloria_2020.pdf" target="_blank">Sobre el temporal Gloria, Report de Resposta Ràpida (Institut d’Estudis Catalans)</a>;<a href="https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC_2021_2030/Informe-Gloria.pdf" target="_blank"> L’impacte de la tempesta Gloria (OCCC, juny 2020)</a>; <a href="https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/ATM-Vulnerabilitat-canvi-climatic-ambit-SIMMB-Resum-continguts_170920.pdf" target="_blank">Vulnerabilitat del sistema de mobilitat en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona</a>.</p><h5><br></h5>
  • +<p>Per assistir a la sessió us podeu connectar a l'<a href="https://youtu.be/XCp7wlk9DVQ%20" target="_blank">enllaç</a> de Youtube.</p><p>El 3 de març tindrà lloc la sessió deliberativa oberta a la ciutadania per debatre i recollir propostes sobre "Infraestructures", que seran valorades per a la seva inclusió en la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Us podeu inscriure&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings/457" target="_blank">aquí</a>.</p><p>L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha preparat documents divulgatius i infografies relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic. Les podeu consultar&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2859/" target="_blank">aquí</a>.</p><h4>Programa</h4><h5>Clima i mar</h5><p>Josep Pascual (meteoròleg l’Estartit) i Jordi Salat, Institut de Ciències del Mar, (ICM-CISC).</p><p>Informació associada: <a href="https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2020/10/29112231/06_BAIC-2019_mar.pdf" target="_blank">Temperatura i nivell del mar</a>; <a href="https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_Chapter4.pdf" target="_blank">Projeccions increment nivell del mar (IPCC, 2019)</a>; <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-019-01285-z" target="_blank">Quaranta-cinc anys d'observacions oceanogràfiques i meteorològiques en una estació costanera al nord-oest de la Mediterrània: una veritat contrastada per a les observacions per satèl·lit</a></p><h5>Vulnerabilitat litoral i Delta Ebre</h5><p>Agustín Sánchez-Arcilla (UPC) i Susanna Abella, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2143/ORIG_Impactes_Sistema_Costaner.pdf" target="_blank">Sistema costaner i litoral, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="http://lifepletera.com/" target="_blank">L’adaptació de la costa al canvi climàtic, Life Pletera</a>; <a href="https://climadeltaebre.cat/" target="_blank">El Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, exposició virtual</a>.</p><h5>Reptes i mesures d’adaptació en infraestructures</h5><p>Francesc Calvet, Autoritat Transport Metropolità (ATM) i Alba Cabañas, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2139/ORIG_Impactes_mobilitat.pdf" target="_blank">Infraestructures de mobilitat, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="https://www.iec.cat/activitats/documents/IEC_R3_Temporal_Gloria_2020.pdf" target="_blank">Sobre el temporal Gloria, Report de Resposta Ràpida (Institut d’Estudis Catalans)</a>;<a href="https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC_2021_2030/Informe-Gloria.pdf" target="_blank"> L’impacte de la tempesta Gloria (OCCC, juny 2020)</a>; <a href="https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/ATM-Vulnerabilitat-canvi-climatic-ambit-SIMMB-Resum-continguts_170920.pdf" target="_blank">Vulnerabilitat del sistema de mobilitat en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona</a>.</p>
Esborrats
Addicions
Esborrats
  • -<p>Per assistir a la sessió us podeu connectar a l'<a href="https://youtu.be/XCp7wlk9DVQ%20" target="_blank">enllaç</a> de Youtube.</p><p>El 3 de març tindrà lloc la sessió deliberativa oberta a la ciutadania per debatre i recollir propostes sobre "Infraestructures", que seran valorades per a la seva inclusió en la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Us podeu inscriure&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings/457" target="_blank">aquí</a>.</p><p>L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha preparat documents divulgatius i infografies relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic. Les podeu consultar&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2859/" target="_blank">aquí</a>.</p><h4>Programa</h4><h5>Clima i mar</h5><p>Josep Pascual (meteoròleg l’Estartit) i Jordi Salat, Institut de Ciències del Mar, (ICM-CISC).</p><p>Informació associada: <a href="https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2020/10/29112231/06_BAIC-2019_mar.pdf" target="_blank">Temperatura i nivell del mar</a>; <a href="https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_Chapter4.pdf" target="_blank">Projeccions increment nivell del mar (IPCC, 2019)</a>; <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-019-01285-z" target="_blank">Quaranta-cinc anys d'observacions oceanogràfiques i meteorològiques en una estació costanera al nord-oest de la Mediterrània: una veritat contrastada per a les observacions per satèl·lit</a></p><h5>Vulnerabilitat litoral i Delta Ebre</h5><p>Agustín Sánchez-Arcilla (UPC) i Susanna Abella, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2143/ORIG_Impactes_Sistema_Costaner.pdf" target="_blank">Sistema costaner i litoral, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="http://lifepletera.com/" target="_blank">L’adaptació de la costa al canvi climàtic, Life Pletera</a>; <a href="https://climadeltaebre.cat/" target="_blank">El Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, exposició virtual</a>.</p><h5>Reptes i mesures d’adaptació en infraestructures</h5><p>Francesc Calvet, Autoritat Transport Metropolità (ATM) i Alba Cabañas, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2139/ORIG_Impactes_mobilitat.pdf" target="_blank">Infraestructures de mobilitat, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="https://www.iec.cat/activitats/documents/IEC_R3_Temporal_Gloria_2020.pdf" target="_blank">Sobre el temporal Gloria, Report de Resposta Ràpida (Institut d’Estudis Catalans)</a>;<a href="https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC_2021_2030/Informe-Gloria.pdf" target="_blank"> L’impacte de la tempesta Gloria (OCCC, juny 2020)</a>; <a href="https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/ATM-Vulnerabilitat-canvi-climatic-ambit-SIMMB-Resum-continguts_170920.pdf" target="_blank">Vulnerabilitat del sistema de mobilitat en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona</a>.</p><h5><br></h5>
Addicions
  • +<p>Per assistir a la sessió us podeu connectar a l'<a href="https://youtu.be/XCp7wlk9DVQ%20" target="_blank">enllaç</a> de Youtube.</p><p>El 3 de març tindrà lloc la sessió deliberativa oberta a la ciutadania per debatre i recollir propostes sobre "Infraestructures", que seran valorades per a la seva inclusió en la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Us podeu inscriure&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings/457" target="_blank">aquí</a>.</p><p>L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha preparat documents divulgatius i infografies relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic. Les podeu consultar&nbsp;<a href="https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2859/" target="_blank">aquí</a>.</p><h4>Programa</h4><h5>Clima i mar</h5><p>Josep Pascual (meteoròleg l’Estartit) i Jordi Salat, Institut de Ciències del Mar, (ICM-CISC).</p><p>Informació associada: <a href="https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2020/10/29112231/06_BAIC-2019_mar.pdf" target="_blank">Temperatura i nivell del mar</a>; <a href="https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_Chapter4.pdf" target="_blank">Projeccions increment nivell del mar (IPCC, 2019)</a>; <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-019-01285-z" target="_blank">Quaranta-cinc anys d'observacions oceanogràfiques i meteorològiques en una estació costanera al nord-oest de la Mediterrània: una veritat contrastada per a les observacions per satèl·lit</a></p><h5>Vulnerabilitat litoral i Delta Ebre</h5><p>Agustín Sánchez-Arcilla (UPC) i Susanna Abella, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2143/ORIG_Impactes_Sistema_Costaner.pdf" target="_blank">Sistema costaner i litoral, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="http://lifepletera.com/" target="_blank">L’adaptació de la costa al canvi climàtic, Life Pletera</a>; <a href="https://climadeltaebre.cat/" target="_blank">El Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, exposició virtual</a>.</p><h5>Reptes i mesures d’adaptació en infraestructures</h5><p>Francesc Calvet, Autoritat Transport Metropolità (ATM) i Alba Cabañas, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).</p><p>Informació associada: <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2139/ORIG_Impactes_mobilitat.pdf" target="_blank">Infraestructures de mobilitat, impactes del canvi climàtic</a>; <a href="https://www.iec.cat/activitats/documents/IEC_R3_Temporal_Gloria_2020.pdf" target="_blank">Sobre el temporal Gloria, Report de Resposta Ràpida (Institut d’Estudis Catalans)</a>;<a href="https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC_2021_2030/Informe-Gloria.pdf" target="_blank"> L’impacte de la tempesta Gloria (OCCC, juny 2020)</a>; <a href="https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/ATM-Vulnerabilitat-canvi-climatic-ambit-SIMMB-Resum-continguts_170920.pdf" target="_blank">Vulnerabilitat del sistema de mobilitat en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona</a>.</p>
Número de versió 18 de 20 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
Versió creada el 11/02/2021 11:23