" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
08/03/2020 12:29   0 comentaris
15 Juny 2020
20:00 - 22:00
Nombre d'aportacions 56
Nombre d'assistents 27
Organitzacions assistents

Plataforma aprofitem els aliments, EFA Quintanes , CEDAC, GremiCarn Barcelona, FAPAES, Xarxa per a la Conservació de la Natura
Observatori de l'Alimentació ODELA (Universitat de Barcelona), Raiels SCCL, Conselleria de Sostenibilitat Paisatge i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, DARP Generalitat de Catalunya

Consum KM Zero Sabadell

Referència: II-MEET-2020-03-321
Versió 20 (de 20) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/321/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/321/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Sessió en línia per debatre sobre la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica (preservant i restablint els recursos naturals), assolir un model alimentari basat en la bioeconomia circular (que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària), i orientar el sistema cap a un major grau d’auto-proveïment alimentari.

Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzaten les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims messos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.

Sessió virtual a través de videoconferència
x
La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió

Acta de la trobada

La primera sessió de debat en línia amb la ciutadania es va centrar en l’eix 1: com aconseguir un sistema alimentari sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular. Es va realitzar el dilluns 15 de juny, de 18h a 20h, mitjançant la plataforma de videoconferència Teams i utilitzant l’eina col·laborativa Mural per al treball de recollida i sistematització de propostes.

Es pot consultar l'informe de la sessió en el document adjunt (disponible al final d'aquesta pàgina)

Propostes relacionades:

C1_023_Conscienciació de la població sobre el valor i orígen dels aliments i sobre "One Health"
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_028_Fomentar la producció proteica per a l'alimentació animal
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_010_Intervenir per fixar preus justos
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_001_Generar consciència per a un canvi de model
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_002_Iniciatives locals, model circular i biodiversitat
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_003_Introduir cultius aquapònics
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_004_Eficiència i sostenibilitat en processos de producció i consum
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_005_Potenciar l'us de biomassa
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_006_Ajudes i suport a iniciatives biocirculars
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_007_Beneficis tributaris o impostos segons impacte ambiental
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_008_Formació en gestió d'empressa i processos
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_009_Facilitar l'accés dels productors al consumidor final
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_034_Equilibrar requisits a la producció exterior
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_011_Instal.lacions d'ús col.lectiu
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_012_Sistemes simbiòtics entre productors i empreses
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_013_Eines per empoderar-nos com a consumidors i consumidores
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_014_Vinculació món urbà i rural
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_015_Grans superfícies
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_016_Campanya de sensibilització de producte sostenible
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_029_Adaptació de les produccions a les característiques del territori
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_017_Fomentar el consum de proximitat i de temporada, inclòs el consum públic
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_018_Xarxes de col.laboració entre empreses locals
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_019_Inversió en recerca agrària
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_020_Regulació impositiva sobre activitats contaminants
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_021_Foment de la co-responsabilitat i de la confiança entre els actors
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_022_Foment i divulgació del consum de temporada
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_024_Millora de l'etiquetatge per afavorir la seva traçabilitat
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_025_Fomentar les energies renovables i la valorització dels residus orgànics
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_026_Fomentar aliances i el treball en xarxa en el sistema de producció alimentària
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_027_Producció integrada i ecològica
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_030_Fomentar la col·laboració en el sector
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_031_Involucrar a la gent en la presa de decisions polítiques
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_032_Evitar la venda d'aliments fescos als centres comercials
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_033_Garantir un preu just pels difernts membres de la cadena alimentària
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_036_Potenciació del producte de l'entorn i local
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_037_Foment de circuits curts en la cadena de distribució
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_038_Afavorir la producció local i de proximitat
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_039_Sobirania alimentària aplicada
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_040_Subvenció de l'agricultura ecològica en lloc de les produccions d'alt impacte ambiental
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_041_Formació i assessorament en pràctiques que afavoreixin la biodiversitat
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_042_Disminuir la producció de carn d'alt impacte (ramaderia intensiva)
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_043_Agroecologia amb consum energètic eficient
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_044_ calcular i difondre l'impacte ambiental dels productes
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_055_Visibilitzar i conscienciar sobre el patiment animal
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_045_campanyes de sensibilització de la importància de la diversitat faunística i florística
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_046_Potenciar models circulars (reduir / reutilitzar / reciclar) i reduir el malbaratament alimentari
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_047_Simplificació de burocràcia per a la producció, foment d ela organització i de la formació
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_048_Equipaments de proximitat distribuïts al territori
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_049_Foment del cooperativisme en la producció, la distribució i el consum
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_050_Potenciar canals curts de comercialització i reduir els intermediaris
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_051_REdistribució de les ajudes beneficient els petits agricultrs i ramaders
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_052_Normativa diferenciada per petits productors i producció industrial
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_053_Potenciar els menjadors escolars
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_054_Concienciació del consumidor sobre el consum de temporada i el producte local
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C1_056_Llei d'espais agraris per afavorir l'accés a la terra
Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular

Documents relacionats