" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Canvis a "Sessió de debat amb dones del món rural i marítim"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

 • +Sessió de debat amb dones del món rural i marítim
 • +Sessió de debat amb dones del món rural i marítim
Esborrats
Addicions
 • +Sessió de debat amb dones del món rural i marítim
Esborrats
Addicions
 • +Sessió de debat amb dones del món rural i marítim

Títol (Castellano)

 • +Sesión de debate con mujeres del mundo rural y marítimo
 • +Sesión de debate con mujeres del mundo rural y marítimo
Esborrats
Addicions
 • +Sesión de debate con mujeres del mundo rural y marítimo
Esborrats
Addicions
 • +Sesión de debate con mujeres del mundo rural y marítimo

Títol (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Català)

 • +

  Sessió en línia per debatre amb els membres del Consell de Dones del món rural i marítim, per incorporar la perspectiva de les dones en la redacció del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.

  Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzat en les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims mesos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.

 • +<p>Sessió en línia per debatre amb els membres del Consell de Dones del món rural i marítim, per incorporar la perspectiva de les dones en la redacció del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.</p><p>Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzat en les respostes als <a href="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2798/" target="_blank">qüestionaris</a>. Es partirà del treball realitzat en els últims mesos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.</p>
Esborrats
Addicions
 • +

  Sessió en línia per debatre amb els membres del Consell de Dones del món rural i marítim, per incorporar la perspectiva de les dones en la redacció del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.

  Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzat en les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims mesos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.

Esborrats
Addicions
 • +<p>Sessió en línia per debatre amb els membres del Consell de Dones del món rural i marítim, per incorporar la perspectiva de les dones en la redacció del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.</p><p>Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzat en les respostes als <a href="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2798/" target="_blank">qüestionaris</a>. Es partirà del treball realitzat en els últims mesos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.</p>

Descripció (Castellano)

 • +

  Sesión en línea para debatir con los miembros del Consejo de Mujeres del mundo rural y marítimo, para incorporar la perspectiva de las mujeres en la redacción del Plan Estratégico de la Alimentación en Cataluña.

  Se debatirá sobre las líneas estratégicas que se hayan priorizado en las respuestas a los cuestionarios. Se partirá del trabajo realizado en los últimos meses por los grupos de expertos y grupos técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación relacionado con estas líneas estratégicas. El trabajo deliberativo entre las personas asistentes permitirá contrastar y enriquecer estas propuestas de iniciativas, y elaborar nuevas, que se puedan incorporar a la estrategia alimentaria que está en proceso de redacción.

 • +<p>Sesión en línea para debatir con los miembros del Consejo de Mujeres del mundo rural y marítimo, para incorporar la perspectiva de las mujeres en la redacción del Plan Estratégico de la Alimentación en Cataluña.</p><p>Se debatirá sobre las líneas estratégicas que se hayan priorizado en las respuestas a los cuestionarios. Se partirá del trabajo realizado en los últimos meses por los grupos de expertos y grupos técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación relacionado con estas líneas estratégicas. El trabajo deliberativo entre las personas asistentes permitirá contrastar y enriquecer estas propuestas de iniciativas, y elaborar nuevas, que se puedan incorporar a la estrategia alimentaria que está en proceso de redacción.</p>
Esborrats
Addicions
 • +

  Sesión en línea para debatir con los miembros del Consejo de Mujeres del mundo rural y marítimo, para incorporar la perspectiva de las mujeres en la redacción del Plan Estratégico de la Alimentación en Cataluña.

  Se debatirá sobre las líneas estratégicas que se hayan priorizado en las respuestas a los cuestionarios. Se partirá del trabajo realizado en los últimos meses por los grupos de expertos y grupos técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación relacionado con estas líneas estratégicas. El trabajo deliberativo entre las personas asistentes permitirá contrastar y enriquecer estas propuestas de iniciativas, y elaborar nuevas, que se puedan incorporar a la estrategia alimentaria que está en proceso de redacción.

Esborrats
Addicions
 • +<p>Sesión en línea para debatir con los miembros del Consejo de Mujeres del mundo rural y marítimo, para incorporar la perspectiva de las mujeres en la redacción del Plan Estratégico de la Alimentación en Cataluña.</p><p>Se debatirá sobre las líneas estratégicas que se hayan priorizado en las respuestas a los cuestionarios. Se partirá del trabajo realizado en los últimos meses por los grupos de expertos y grupos técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación relacionado con estas líneas estratégicas. El trabajo deliberativo entre las personas asistentes permitirá contrastar y enriquecer estas propuestas de iniciativas, y elaborar nuevas, que se puedan incorporar a la estrategia alimentaria que está en proceso de redacción.</p>

Descripció (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Dia i hora d'inici

 • +2020-06-10 17:00:00 +0200
 • +2020-06-10 17:00:00 +0200
Esborrats
Addicions
 • +2020-06-10 17:00:00 +0200
Esborrats
Addicions
 • +2020-06-10 17:00:00 +0200

Dia i hora de finalització

 • +2020-06-10 19:00:00 +0200
 • +2020-06-10 19:00:00 +0200
Esborrats
Addicions
 • +2020-06-10 19:00:00 +0200
Esborrats
Addicions
 • +2020-06-10 19:00:00 +0200

Adreça

 • +x
 • +x
Esborrats
Addicions
 • +x
Esborrats
Addicions
 • +x

Ubicació (Català)

 • +Sessió virtual a través de videoconferència
 • +Sessió virtual a través de videoconferència
Esborrats
Addicions
 • +Sessió virtual a través de videoconferència
Esborrats
Addicions
 • +Sessió virtual a través de videoconferència

Ubicació (Castellano)

 • +Sesión virtual a través de videoconferencia
 • +Sesión virtual a través de videoconferencia
Esborrats
Addicions
 • +Sesión virtual a través de videoconferencia
Esborrats
Addicions
 • +Sesión virtual a través de videoconferencia

Ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Català)

 • +La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió
 • +La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió
Esborrats
Addicions
 • +La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió
Esborrats
Addicions
 • +La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió

Detalls d'ubicació (Castellano)

 • +La sesión de debate es virtual y por videoconferencia y, por tanto, no hay dirección física. Una vez inscrito, recibirá en su correo electrónico la invitación para asistir a la reunión
 • +La sesión de debate es virtual y por videoconferencia y, por tanto, no hay dirección física. Una vez inscrito, recibirá en su correo electrónico la invitación para asistir a la reunión
Esborrats
Addicions
 • +La sesión de debate es virtual y por videoconferencia y, por tanto, no hay dirección física. Una vez inscrito, recibirá en su correo electrónico la invitación para asistir a la reunión
Esborrats
Addicions
 • +La sesión de debate es virtual y por videoconferencia y, por tanto, no hay dirección física. Una vez inscrito, recibirá en su correo electrónico la invitación para asistir a la reunión

Detalls d'ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Àmbit

 • +Agricultura i ramaderia. Pesca
 • +Agricultura i ramaderia. Pesca
Esborrats
Addicions
 • +Agricultura i ramaderia. Pesca
Esborrats
Addicions
 • +Agricultura i ramaderia. Pesca
Número de versió 1 de 14 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització PEAC Dinamització PEAC
Versió creada el 22/05/2020 18:14