" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Veure les fases

Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
22/05/2020 18:25   0 comentaris
02 Juny 2020
12:00 - 14:00
Nombre d'aportacions 42
Nombre d'assistents 44
Organitzacions assistents

Persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
DG d'Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, DG d'Agricultura i ramaderia, DG Desenvolupament rural, Programa de suport i gestió d'Ajuts (FEAGA), Serveis territorials de Barcelona, Serveis territorials de Lleida, Serveis territorials de Tarragona, Serveis territorials de Vic, Serveis territorials de l'Alt Urgell,

Referència: II-MEET-2020-05-360
Versió 7 (de 7) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>


Sessió en línia per debatre amb les persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els quatre eixos de treball del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.


Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzat en les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims mesos pels grups d'experts i grups tècnics relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.


Sessió virtual a través de videoconferència
x
La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió

Acta de la trobada

La sessió participativa en línia amb persones treballadores del DARP es va realitzar el dia 2 de juny de 10:00 a 12:30, mitjançant la plataforma de videoconferències Teams i utilitzant l’eina de treball col·laboratiu Mural.

Es pot consultar l'informe de la sessió en el document adjunt (disponible al final d'aquesta pàgina)

Propostes relacionades:

TE_010_Millorar el consum i comercialització del producte local.
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_001_Ajuts per cadenes de valor curtes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_002_Suport al sector primari per part del Govern
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_003_Compromís de sostenibilitat del sector
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_004_Suport per l'organització logística de productors locals
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_005_Escorxadors petits per donar valor afegit
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_006_Mínims de compra per a la gran distribució
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_007_Vetllar pel compliment dels contractes a la cadena alimentària
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_008_Fomentar i ajudar la distribució cooperativa
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_009_Apostar per l'associacionisme agrari
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_011_Mercats de pagès
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_012_Producte primari directament al consumidor final
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_013_Ajuts per cadenes de valor curtes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_014_Traçabilitat integral del producte
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_015_Educació a la ciutadania sobre l'equilibri en la cadena alimentària
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_016_Educació en escoles i instituts sobre el consum de proximitat
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_017_Apostar pel consum local donant a conèixer els productors de la comarca.
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
4 suports
TE_018_Incrementar la informació als consumidors dels valors que aporten les produccions locals
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_019_Modificar les normes d'etiquetatge dels aliments
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_020_Identificar els ingredients autòctons a les etiquetes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_021_Etiqueta/estàndard per identificar equitat al llarg de la cadena
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_022_Identificar els ingredients autòctons a les etiquetes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_023_Evitar les vendes en negre
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_024_Diagnosi inicial de models de cadenes de valors
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_025_Inspeció i control únic en tota la cadena
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_026_Formació en base a les necessitats del sector
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_027_Suport financer a models de producció ecològica o sostenible
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_028_Suport tècnic i de formació des del DARPA
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_029_Reduir la dependència dels ajuts
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_030_Fomentar la identitat digital de les explotacions agràries
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_031_Donar visibilitat des del Darpa a les PIMES i els seus productes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_032_Facilitar punts de trobada entre productors de diferents productes
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_033_Obrir els ajuts a agents que no siguin agricultors professionals
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport
TE_034_Donar a conèixer els productes locals
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 suports
TE_035_Control d'higiene com a element distintiu de la producció pròpia.
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_036_Campanyes de valorització del producte de prosimitat
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
3 suports
TE_037_Foment d'entitats que ja treballen al territori
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_038_Fomentar la Producció Agrícola i Ramadera Sostenible
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_039_Foment de noves tecnologies
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_040_Conscienciar a la població dels efectes sobre la salut
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
3 suports
TE_041_AAPP que tinguin visió holística i sistèmica
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
0 suports
TE_042_Conèixer característiques poblacionals i productives de la comarca
Sessió de debat amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1 suport