" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
11/06/2020 17:26   0 comentaris
01 Juliol 2020
20:00 - 22:00
Nombre d'aportacions 58
Nombre d'assistents 13
Organitzacions assistents

Fundació Triptolemos, Gremi de Carnissers & Flequers C Gironines, CEDAC, Observatori DESC, associació ànimaL, Ajuntament de Sabadell, Universitat de Girona Col•legi de Biòlegs de Catalunya

Referència: II-MEET-2020-06-363
Versió 7 (de 7) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/363/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2771/meetings/363/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

NOVA DATA!

Sessió en línia per debatre sobre la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica (preservant i restablint els recursos naturals), assolir un model alimentari basat en la bioeconomia circular (que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària), i orientar el sistema cap a un major grau d’auto-proveïment alimentari.

Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzaten les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims messos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.

Sessió virtual a través de videoconferència
x
La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física. Una vegada inscrits, rebreu al vostre correu electrònic la invitació per assistir a la reunió

Acta de la trobada

Com que la sessió de debat en línia del dia 15 de juny va exhaurir les places, es va habilitar una segona sessió per treballar l’eix 1: Com aconseguir un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular. Es va realitzar el dimecres 1 de juliol, de 18h a 20h, mitjançant la plataforma de videoconferència Teams i utilitzant l’eina col·laborativa Mural per al treball de recollida i sistematització de propostes.

Es pot consultar l'informe de la sessió en el document adjunt (disponible al final d'aquesta pàgina)

Propostes relacionades:

C5_008_Foment d'horts comunitaris
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_057_Eliminar la pesca d’arrossegament
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_001_Visibilitzar el valor afegit del comerç de proximitat
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_002_Prioritzar el producte de proximitat - km.0
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_003_Fomentar l'ús de productes de proximita
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_004_Fomentar els productes de temporada
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_005_Preus accessibles per a tothom dels productes de temporada i del territori
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_006_Preu just en tota la cadena alimentària
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_007_Impulsar accions a l'espai públic relacionades amb l'alimentació
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_009_Horts escolars per autoabastiment de menjadors
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_010_Afavorir/crear xarxa entre els productors locals
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_011_Promoure relacions d'intercanvi de coneixement
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_012_Afavorir/crear connexions més directes entre productors locals i consumidors
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_013_Afavorir xarxes de consum local
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_014_Informació al consumidor final de l'origen del producte
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_015_Implementar resultats d'estudis sobre varietats adaptades
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_016_Plataforma permanent de consulta sobre estratègies i accions de millora relacionada amb la producció sostenible
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_017_Educació alimentària
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_018_Repensar els escorxadors petits d'àmbit comarcal
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_019_Valorar la disminució d'externalitats ambientals de les varietats productives locals
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_020_Reduir l'impacte ambiental que genera la importació i exportació d'aliments
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_021_Reduir el malbaratament alimentari
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_022_Afavorir sistemes circulars de producció
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_023_Reduir residus mitjançant la recollida selectiva de fracció orgànica domèstica i industrial
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_024_Incrementar l'ús d'energies renovables
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_025_Passar d'un model de ramaderia intensiva a extensiva i/o granges regeneratives
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_026_No donar ajuts a producció de productes amb petjada ecològica important
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_027_Afavorir/premiar sistemes com la Permacultura
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_028_Fomentar i incentivar producció ecològica i de proximitat
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_029_Reduir emissions d'efecte hivernacle reduint la producció de carn
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_030_Reconvertir les indústries actuals a activitats amb menor impacte
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_031_Promoure recerca sobre relació model de producció i territori
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_032_Facilitar la comercialització de productes produits al territori
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_033_Desincentivar la producció d'aliments orientada a l'exportació
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_058_Introduir els cultius aquapònics
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_034_Incentivar zones de producció local en zones rurals
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_035_Sancionar la importació de pinsos i ferratges
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_036_Retirar les subvencions per a l’explotació animal
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_037_Fer cultius basats en la permacultura
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_038_Treballar amb nous conceptes d’agricultura com són els “food forest”.
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_039_Eliminar, si es pot, l’ús de maquinaria pesada
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_040_Conscienciar sobre la importància de substituir els conreus ramaders per diversificar les especies
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_041_Alimentació saludable per a totes
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_042_Promoció de cultius diversos
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_043_Facilitar l'accés a la terra creant un Banc de terres
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_044_Donar incentius per conrear aliments de forma agroecològica
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_046_Reduir, penalitzar o prohibir l'ús de productes químics i fitosanitaris
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_047_Recuperar varietats de plantes locals i diverses
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_048_Que la normativa i les inspeccions siguin més estrictes amb el benestar dels animals.
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_049_Revertir els efectes de la concentració parcel·laria
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_050_Respectar la naturalitat dels marges dels camps.
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_051_Limitar el nombre de ruscs per explotació
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_052_Facilitar la venta directa del productor
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_053_Reducció del malbaratament
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_054_Fer campanyes educatives per reduir el malbaratament
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_055_Disminució progressiva de la producció intensiva
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
C5_056_Incentivar fiscalment la producció agricola i ramadera amb poc impacte ambiental.
Segona sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular