" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 5/12/2020 - 22/2/2021
Ver las fases

I - Repte 4: Adequar els programes i serveis del sistema d’ocupació de Catalunya a les persones i col·lectius específics i/o d’atenció prioritària

01/12/2020 18:40  

Concreció del repte:


 • Garantir una atenció adequada i de qualitat a les persones sense permís de residència i/o treball.

 • Garantir una atenció especialitzada i de qualitat a les persones amb diversitat funcional i en situació de vulnerabilitat.


Iniciatives:


 1. Programes i serveis no estàndards, adequats als col·lectius concrets als que s’adrecen

 2. Suport i finançament al treball amb suport

 3. Treball amb suport per a persones amb discapacitat

 4. Formació dual per a persones amb especials dificultats, garantint-ne el finançament

 5. Programa de reorientació professional específic per a persones majors de 40-50 anys que s’han quedat a l’atur

 6. Projecte integral per a reduir la feminització de la pobresa

 7. Adaptació a metodologies TIC per les accions per al col·lectiu de joves en situació de vulnerabilitat

 8. Formació en el lloc de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual – iniciatives a Mallorca com a exemple de bona pràctica

 9. Projecte integral per reduir la feminització de la pobresa, que identifiqui necessitats i promogui la inserció – per exemple, a través de llocs de treball flexible que facilitin la conciliació. 


Encuentros relacionados:

(I) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Lleida
11 noviembre 2020
12:00 - 14:30

Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament.

En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents:

 • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació
 • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori

Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:

 • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
 • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?
 • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
 • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?


Enmendar Propuesta Mejora este propuesta modificando su title y body
Número de adhesiones0

Referencia: II-PROP-2020-12-80043
Versión 1 (de 1) ver otras versiones

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80043/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80043/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentarios más votados

0 a favor (0%)

No se han encontrado comentarios con votos

0 en contra (0%)

No se han encontrado comentarios con votos

Deja tu comentario

Inicia sesión con tu cuenta o regístrate para añadir tu comentario.

Cargando los comentarios ...