" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Per al procés participatiu sobre l’Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q), s'ha estructurat el debat en cinc eixos. A continuació, es proposen un conjunt de preguntes guia per a fomentar el debat en cada un dels eixos, al voltant de les quals es convida a les persones participants a realitzar noves propostes; així com comentaris i esmenes a les propostes realitzades per altres persones.

Eix 1: Implicació de les empreses en el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 1.1. Quins són els principals reptes des del punt de vista empresarial en relació al mercat de treball?
 • 1.2. Com es pot millorar la relació entre les empreses en el Sistema Públic d’Ocupació? Quins serveis hauria d’oferir? S’han de distingir serveis per la mida d’empresa, tipologia, etc.?
 • 1.3. Com es podria millorar la competitivitat empresarial i la capacitació i competitivitat de la població activa des del sistema d’ocupació?

Eix 2: L’impacte de les noves tecnologies al mercat de treball

 • 2.1. Quins reptes creieu que tindrà el món productiu durant el període 2021-2030?
 • 2.2. Quines iniciatives es podrien dur a terme des del Sistema Públic d’Ocupació per fer front als reptes?
 • 2.3. Com es podrien aplicar les noves tecnologies en els serveis oferts pel Sistema Públic d’Ocupació? I per accedir als serveis? Canals digitals?

Eix 3: Col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 3.1. Com es pot fomentar la inserció laboral dels col·lectius d’atenció prioritària des del sistema d’ocupació?
 • 3.2. Quins serveis s’haurien d’oferir per aquests col·lectius i com s’haurien d’adaptar els serveis d’orientació i formació professional?
 • 3.3. Com es pot fomentar la motivació d’aquests col·lectius a participar al mercat laboral?
 • 3.4. Com es pot millorar la relació entre els agents que han de treballar per ajudar a les persones amb necessitats d’atenció prioritària a posicionar-se millor davant el mercat de treball?

Eix 4: Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 4.1. Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i treballadores?
 • 4.2. Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes?
 • 4.3. Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?

Eix 5: Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 5.1. Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
 • 5.2. Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Quines han de ser les fórmules de prestació?
 • 5.3. Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
 • 5.4. Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?

Si la vostra proposta contesta una d'aquestes preguntes, indiqueu-ne el número de referència (p.ex. proposta respecte la pregunta 2.2)

65 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen