" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
  • Creat el
    22/07/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...