" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
  • Creat el
    01/09/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 1
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...