" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
 • Creat el
  01/09/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0