" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de l'espai de menjador escolar

#Espaidemigdia Construïm junts l'espai de migdia

Fase 3 de 3
Conclusions i retorn 16-11-2019 - 31-03-2020
Veure les fases

Us proposem tres eixos com a punt de partida per dur a terme aquest debat:

Eix 1 - L'espai de migdia en el projecte educatiu de centre

Per aconseguir que l'espai menjador sigui un espai integrat en el projecte educatiu del centre.

Eix 2 - L'alimentació a l'espai de migdia

Per garantir la qualitat alimentària de l'espai menjador a partir d'uns estàndards.

Eix 3 - Sobre la qualitat de servei de l'espai de migdia

Per garantir que la prestació del servei es faci incloent les necessitats de tot l'alumnat.

Podeu trobar més informació a les fitxes de treball i a la pàgina Documentació (antecedents, documentació complementària, normativa de referència i informes de les sessions presencials).

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Assegurar que a totes les etapes es garanteixi la gratuitat del dinar per tots els alumnes. El...
El Temps de Migdia representa una tercera part de la jornada escolar, 400 hores per a un alumne...
Els educadors de temps no lectiu, haurien d’estar preparats, com els mestres, per definir els...
  • Creat el
    20/05/2019
  • 3
  • Número de comentaris: 2
Informe sobre la sessió del dia 29 de maig de 2019 organitzada per la Fundació Privada en Xarxa
  • Creat el
    21/05/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Informe sobre la sessió del dia 23 d'octubre de 2019 organitzada per l'AMPA de l'Escola Joc de la...